Wbijanie pionowe

TYP HERCULES

Opis technologi

Młoty typu Herkules mają odmienną konstrukcje od Gosart-ów i różnią się wyglądem zewnętrznym przede wszystkim wysokością (około 2m). 

Herkules – młot zespolony z wbijania rurą stalową za pomocą pierścieni stożkowych lub jak w minipiling.

Zasada działania: pod wpływem sprężonego powietrza bijak uderza wewnętrzną część korpusu (kowadło maszyny). Energia uderzenia przekazywana jest na korpus, a następnie z korpusu na wbijany element, który zamocowany jest na sztywno z Herkulesem za pośrednictwem  pierścieni stożkowych. Pierścienie są o różnych średnicach dostosowanych do średnicy wbijanej rury.

Herkulesy pracują tylko w pionie. Gwarantują dużo wyższą skuteczność w porównaniu z młotami uniwersalnymi pracującymi w pionie i poziomie.

Młoty typu Herkules maja również przewagę nad dostępnymi na rynku młotami wolno spadowymi, gdyż w naszym młotach bijak jest napędzany sprężonym powietrzem zarówno w górę jak i w dół.

W młotach wolno-spadowych bijak podnoszony jest sprężonym powietrzem, a opada jedynie grawitacyjnie. Dlatego tez młoty grawitacyjne, by uzyskać tą samą energię muszą być cięższe 2-3 razy. Ponadto minusem młotów wolno spadowych jest mata częstotliwość uderzeń rzędu 1 Hz.

Rury stalowe fi 159mm wbite na głębokość 6-8m maszyną Herkules 135. Zostaną zalane betonem i posłużą jako fundament .
Translate »