Wbijanie pionowe

TYP GOSART

Opis technologi

Gosart – luźno skaczący na wbijanym palu kafar nie zespolony z palem, o średniej częstotliwości i małej amplitudzie. 

Zasada działania:

Pod wpływem sprężonego powietrza bijak uderza bezpośrednio we wbijany element przez uderzenie, odpycha się do góry podskakując po czym spadając ponownie uderza cykl się powtarza zgodnie z częstotliwością pracy.

Dlaczego Gosart.

Gosart jest urządzeniem bardzo mało awaryjnym ze względu na prostą konstrukcję. De facto składa się z trzech elementów korpusu bijaka i dolnej części zwanej prowadnikiem. 
Elementem ruchomym i pracującym jest jedynie bijak. Kafary serii Gosart maja duża skuteczność w stosunku do masy. 

Klasyfikacja skuteczności kafarów ze względu na zasilanie:

 

Kafary z własnym napędem jak elektryczne czy spalinowe zawsze będą ustępowały mocą i skutecznością kafarom z napędem niezależnym jak pneumatyczne, czy hydrauliczne ze względu na fakt, ze ogromna cześć masy maszyny stanowi napęd, a nie element bijący. W kafarach elektrycznych i spalinowych całe zasilanie jest umocowane na maszynie a nie leży niezależnie na ziemi. Reasumując by kafar elektryczny czy spalinowy miał tą samą moc co pneumatyczny lub hydrauliczny musi by zawsze dużo cięższy. Obsługa cięższych kafarów w przypadku obsługi ręcznej jest uciążliwa.

Przy doborze kafarów należy wziąć pod wagę następujące parametry które wpływają na efektywność pracy

1. Masa – Im większa tym lepiej.

2. Moc – udaru w J (nie brać pod uwagę „Chińskich J” które są średnio 7 do 10 razy słabsze od dżuli układu SI 🙂). Dla wyjaśnienia 100 dżuli jest wtedy jak z wysokości 1 m spada grawitacyjnie 10 kg.

3. Częstotliwość – teoretycznie wyższa jest lepsza ale w praktyce koreluje z mocą. Im większa częstotliwość tym realnie mniejsza moc.

Co oferuje Rynek?

Na rynku są dostępne Chińskie kafary elektryczne i spalinowe w przystępnych cenach. Realnie są to urządzenia do prywatnego, a nie do profesjonalnego zastosowania da firm. W konsekwencji zakup prowadzi do rozstroju nerwowego oraz skutkuje utratą zdrowia oraz niewielkiej sumy ale jednak pieniędzy 🙂. Dostępne są również kafary hydrauliczne oraz pneumatyczne produkcji zachodniej. Hercu pneumatic od 15 lat produkuje kafary pneumatyczne typu Gosart o średniej częstotliwości 8-10 Hz oraz młoty typu Herkules o niskiej częstotliwości 7 – 3 Hz do wbijania pionowego rur stalowych.

Translate »